Hạ Long: Chủ quán bar lớn được phát hiện tử vong trong ô tô riêng | VTC Now