New Mazda CX-5 2023 - Kẻ hủy diệt phân khúc nhưng vẫn còn những ưu nhược thế nào, tăng tốc ra sao?

New Mazda CX-5 2023 - Kẻ hủy diệt phân khúc nhưng vẫn còn những ưu nhược thế nào, tăng tốc ra sao?