Subaru BRZ: chẳng kém gì Porsche 718 ở vài điểm, và có chỗ thua xe vài trăm triệu | GearUp

Subaru BRZ: chẳng kém gì Porsche 718 ở vài điểm, và có chỗ thua xe vài trăm triệu | GearUp